Disclaimer Informatie en aansprakelijkheid

Veerkrachtige vrouw stelt informatie op deze internetsite uitsluitend beschikbaar met als doel het delen van informatie. De op deze site vermelde informatie en gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd op juistheid en volledigheid.
Veerkrachtige vrouw garandeert niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van (type-)fouten of onvolkomenheden. Veerkrachtige vrouw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Veerkrachtige vrouw. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Veerkrachtige vrouw. Veerkrachtige vrouw is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel voor specifieke gegevens of informatie van deze websites. 

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Veerkrachtige vrouw of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Veerkrachtige vrouw. Vermenigvuldiging, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming  vooraf door Veerkrachtige vrouw

Veerkrachtige vrouw behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en zijn dan per direct van kracht.